Periodieke controle door de tandarts

Tijdens een periodieke controle zal de tandarts kijken naar de gezondheid van uw tanden en kiezen, naar uw tandvlees en de stand van uw tanden. Na afloop van deze controle zal de tandarts u direct op de hoogte stellen van zijn of haar bevindingen en u adviseren over eventuele vervolgstappen. Het is raadzaam om deze controle eens in het half jaar uit te laten voeren.  

Het reinigen van het gebied tijdens de periodieke controle

Gedurende de periodieke controle zal de tandarts ook kleine onderhoudswerkzaamheden verrichten, zoals het schoonmaken van uw tanden en het verwijderen van tandsteen. We kunnen dit handmatig doen maar ook ultrasoon met hulp van een apparaat. Hierdoor zal het tandsteen los getrild worden. Daarna zullen wij uw tanden polijsten.

Vanzelfsprekend zal de tandarts u adviseren om naar de mondhygiënist(e) te gaan als hier de noodzaak voor is. De mondhygiënist(e) maakt met speciale instrumenten uw tanden en tandvlees grondig schoon. Deze behandeling is belangrijk voor een optimaal behoud van uw gebit. U kunt deze afspraak samen met uw halfjaarlijkse controle plannen.

Foto’s gedurende een periodieke controle door de tandarts

Indien gewenst kunnen we tijdens de halfjaarlijkse controle ook foto’s van uw gebit maken. Deze foto’s worden ook wel bitewings genoemd. Dit zijn kleine foto’s van het zijaanzicht van uw gebit. Deze foto’s stelt de tandarts in staat om de situatie tussen uw tanden en kiezen en onder het tandvlees goed te kunnen bepalen. Wij adviseren u om deze foto’s eens in de twee of drie jaar te laten maken.

Op het moment dat er een specifieke problematiek wordt geconstateerd of een uitgebreid behandelplan noodzakelijk is, kan er een orthopantomogram worden gemaakt. Dit is een röntgenfoto waarop de kaak en het gebit in het geheel zijn afgebeeld. Met behulp van deze foto’s krijgen wij een volledig beeld over uw mondgezondheid en kunnen wij goed beoordelen welke behandeling voor u het beste is.

Wilt u meer informatie over de periodieke controle?

Vanaf welke leeftijd is een periodieke controle door de tandarts belangrijk?

Het is verstandig om kinderen al vanaf jonge leeftijd te begeleiden in het onderhouden van hun gebit. We raden daarom aan om vanaf het tweede of derde levensjaar van uw kind, een afspraak te maken voor een periodieke controle bij de tandarts.

Het preventieplan wordt toegepast bij kinderen vanaf zes jaar. Dit plan zal zeker bijdragen aan een langdurig behoud van het gebit. Hierin begeleiden we kinderen om gaatjes en tandvleesontsteking te voorkomen door regelmatig het gebit te controleren op plak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kleurtest, waarbij alle plak roze zal kleuren. We leren de kinderen spelenderwijs hoe ze goed moeten poetsen en tevens leggen we het belang hiervan uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze behandeling kunt u altijd terecht bij uw tandarts. We vinden het belangrijk dat u precies weet wat we doen en waarom we bepaalde keuzes maken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen en al uw vragen te stellen. We nemen graag de tijd voor u.