Het team

Ons team vertegenwoordigt een breed spectrum aan tandheelkundige disciplines: algemene en esthetische tandheelkunde, orthodontie, het plaatsen van kronen en bruggen en implantologie. In de kliniek zijn op dit moment zes tandartsen en zes mondhygiënistes werkzaam.