IMPLANTATEN


Het gebruik van implantaten heeft de laatste tien jaar een grote vlucht genomen. Het titanium implantaat wordt onder plaatselijke verdoving in de onder- of bovenkaak geplaatst. Het groeit vervolgens vast en is daarmee een muurvast anker voor kronen, bruggen of protheses.

Een tandheelkundig implantaat is een permanente vervanging van uw tandwortels. Hierop kunnen wij bijvoorbeeld weer kronen en bruggen plaatsen, en zelfs ook een volledig nieuw gebit. Deze worden volledig op maat gemaakt in ons eigen tandtechnisch laboratorium.

WAT IS EEN IMPLANTAAT?
Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vevangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. soms zijn ze voorzien van een keramische laag. Het implnataat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese.

WANNEER WORDEN IMPLANTATEN TOEGEPAST?
- Bij het ontbreken van één tand of kies. De tandarts plaatst op het implantaat een kroon van metaal of keramiek.
- Bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen. De implantaten worden in deze situatie van een vastzittende brug voorzien.Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.
- Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen kan op implantaten (meestal twee) een overkappingsprothese worden geplaatst. Deze wordt op de implantaten vastgeklikt.

WANNEER IS EEN BEHANDELING MET IMPLANTATEN MOGELIJK?
In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen.
- U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten.
- Uw kaakbot moet gezond zijn.
- Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst behandeld.
- U moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen goed te onderhouden.
De tandarts beoordeelt aan de hand van röntgenfoto's of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is. Tegenwoordig is het mogelijk nieuw kaakbot te laten ontstaan op plaatsen waar er te weinig van is.
N.B. Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING MET IMPLANTATEN?
TWEE MANIEREN VAN INBRENGEN
1. Het implantaat is zichtbaar in de mond (steekt door het tandvlees heen). De tandarts hoeft bij het aanbrengen van kroon, brug of prothese het tandvlees niet meer open te maken.
2. Het implantaat wordt na het inbrengen helemaal onder het tandvlees opgesloten. Deze aanpak bezorgtminder napijn. Bovendien is er minder kans op infectie. Het tandvlees wordt bij het aanbrengen van de kroon, brug of prothese opnieuw opengemaakt.De implantoloog overlegt met u welke aanpak in uw situatie het beste is.

DE IMPLANTOLOOG BRENGT DE IMPLANTATEN IN
1. Eerst krijgt u een plaatselijke verdoving rond de plaats waar het implantaat komt.
2. Daarna wordt het tandvlees op de plek waar het implantaat moet komen losgemaakt, zodat het kaakbot zichtbaar wordt.
3. Dan wordt een gaatje in het kaakbot geboord.
4. Daarin wordt het implantaat geschroefd of getikt.
5. Het tandvlees wordt vervolgens gehecht.
Als u meer dan één implantaat nodig heeft, worden deze vrijwel altijd tijdens dezelfde behandeling ingebracht.

NA HET INBRENGEN VAN HET IMPLANTAAT
De ervaringen met de behandelingen zijn wisselend. Het bot zelf heeft geen gevoel, maar het tandvlees kan enigszins pijnlijk zijn. Daarvoor krijgt u zonodig een pijnstillend middel voorgeschreven. Vaak is het verstandig gedurende één of twee weken na het aanbrengen van implantaten uw voeding aan  te passen Doe dit in overleg met uw tandarts. Drie tot zes maanden na het inbrengen is het implantaat stevig in het bot verankerd. U mag het implantaat in deze periode niet belasten. Een tijdelijk geplaatste voorziening waarborgt de kauwfunctie en de esthetiek zoveel mogelijk.
Nadat één of meer implantaten in het kaakbot zijn vernakerd, plaatst de tandarts hierop de kroon, brug of prothese. Hij neemt daarvoor onder plaatselijke verdoving soms eerst een klein stukje van het tandvlees boven het implantaat weg.

MONDHYGIËNE BIJ IMPLANTATEN
Een implantaat onder een kroon of brug zit vernakerd in het bot. Het is erg belangrijk dat u de overgang van de kroon of brug naar het tandvlees goed schoonmaakt. Poetst u daarom dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tandenstokers, ragers en/of flossdraad.
Bij een slechte mondhygiëne kunt u uw implantaat verliezen.
Implantaten die als pijlers dienen onder een overkappingsprothese maakt u schoon met zachte tandenborstel, ragers en / of (super) flossdraad.
Poets tweemaal per dag het deel van het implantaat dat boven het tandvlees uitsteekt. Besteed extra aandacht aan de overgang van het implantaat naar het tandvlees. Reinig de ruimte onder de spalk met ragers en /of superfloss op aanwijzing van uw tandarts of mondhygiënist.
Als u voedselresten en plak rondom het implantaat niet weghaalt, gaat het tandvlees ontsteken. Daardoor verliezen ze op den duur hun houvast, gaan ze los staan en kunnen ze pijn veroorzaken.

NAZORG IMPLANTATEN
Een goede dagelijkse mondhygiëne en regelmatige controle door de tandarts zijn noodzakelijk nadat uw implantaat is geplaatst. De tandarts geeft aan wanneer hij u wil terugzien voor controle.
De tandarts besteedt bij de controle aandacht aan:
- De gezondheid van uw tandvlees
- De situatie van het kaakbot rondom uw implantaten
- Slijtage van de kroon, brug of prothese

DE KOSTEN VAN EEN IMPLANTAAT
Wat u moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en van uw ziektekostenverzekering. Vraag uw tandarts naar een offerte en bespreek dit altijd met uw verzekeraar.